Град Велинград arrow Балнеология
 29 05 24
 
_HELP   _SITEMAP   _CONTACTS
Bg | En | De | Ru
Балнеология

Велинградския термоводоносен басейн е един от най-големите и сравнително добре проучени в цялата южнобълг. термална област. Минерални води на Велинград в количествено и качествено отношение съчетават едновременно курортните възможности на водите в Хисар. Баня, Пловдивско и Нареченски бани. Минералните води във Велинградска община са:

Минералните води са азотни, натриеви, флуорни, с променлив анийонен състав и минерализации, както и с голямо разнообразие на редки и разсеяни елементи. Водоизточниците са групирани в 4 хидротармални находища Чепно, Лъжене, Каменица, Драгиново. В разположението им съществува температурна и геохим. зоналност. От юг на север нараства температурата, солното съдържание, количеството на сулфатите, натрия, флуора и силициевия двуокис.Проучванията на въздействието им върху организма показват техните лечебни свойства на опорно-двигателния апарат, неврологични заболявания и неврози, гинекологични заболявания, хипертнонична болест, бъбречно-урологични, стомашно-чревни, дихателни и др. заболявания

Минералните води на Чепинската котловина, в голяма част (ок. 80%) са съсредоточени във Велинград. В квартал.Чепино се намира един от най-големите термални извори в страната с дебит над 70 л/сек. Водите са алкални (карбонатни, сулфатни, натриеви) и флуорни с най-ниска минерализация. Отличават се с повишена радиоактивност 70-80 емона. Съдържат сравнително повишени концентрации на волфрам, сребро и др. По състав водите са предимно флуорни, от микроелементите присъстват антимон, индий, арсен. Най-горешите мин. води с темп. до 91°С са в кв. Каменица - хидрокарбонатни. натриеви, флуорни , силициеви, с по-висока минерализация. Някои води имат хидросулфиди; съдържат стронций, волфрам, галий, антимон, арсен и др.

други
   Контакти
   Реклама: Печат на платежни нареждания
   ФЕЙСБУК СИГУРНОСТ
 
НИТ Нови Интрернет Технологии. © 2003 - 2023
Developed by NIT